De Europese Unie heeft een nieuwe verordening aangenomen om de gezondheid van mens en milieu beter te beschermen tegen risico’s van chemische stoffen. De verordening richt zich op overgevoeligheid (sensibilisatie) van de luchtwegen en de huid, mogelijk veroorzaakt door diisocyanaten. 

Vanaf 24 augustus 2023 is een opleiding verplicht voordat er met deze stoffen gewerkt mag worden. FEICA werkt aan een opleiding die eenvoudig kan worden gevolgd. Alle professionele en industriële gebruikers die met deze PU-producten werken (zoals de Kelfort PUR e.d.), moeten een geldig certificaat hebben dat bewijst, dat ze een passende opleiding, inclusief examen, hebben voltooid. Dit geldt voor alle professionele en industriële gebruikers van producten met een diisocyanaatconcentratie van > 0,1%. 

Klik hier voor de brief met verdere informatie over de verplichte training voor PU-producten.