KITTEN ZONDER KLONTJES, VELLETJES EN KORRELS?

De invloed van zomerse temperaturen op de opslag en verwerking van kit

‘Waarom heeft mijn kit een korrelige structuur?!’ Vooral na de bouwvak is dit een veelgehoorde vraag. Onderstaand vind je het antwoord hierop, de belangrijkste tip hoe je dit kunt voorkomen en waar je nog meer rekening mee moet houden bij de opslag en verwerking van kit tijdens zomerse temperaturen.

TEMPERATUURINVLOED TIJDENS OPSLAG

HOUDBAARHEIDSTERMIJN

Voor alle kitproducten van Kelfort geldt een minimale houdbaarheidstermijn bij een opslagtemperatuur van +5˚C tot + 25˚C. Worden de producten bij een hogere temperatuur opgeslagen, dan zal de houdbaarheidstermijn in meer of mindere mate verkort worden.

MAXIMALE OPSLAGTEMPERATUUR

Als maximale opslagtemperatuur kan in het algemeen 25˚C worden gehanteerd. In de praktijk zien wij veel problemen terugkomen door te hoge opslagtemperaturen en die dus voorkomen hadden kunnen worden.

KIT MET KLONTJES, VELLETJES EN EEN KORRELIGE STRUCTUUR

Door de blootstelling aan hoge temperaturen hardt de kit uit bij de zuiger, welke onderin de koker zit. Hoe langer de kit ongebruikt in de hitte staat, hoe verder hij naar boven toe ‘uithardt’. Ga je hierna met de kitspuit aan het werk , dan kun je tijdens het kitten klontjes, velletjes of een korrelige structuur aantreffen. Zonde van je werk en het eindresultaat! De klacht LIJKT een productiefout, terwijl dit dan dus in de regel om opslagproblemen gaat en niet om een productiefout.

→ Boven 25˚C is er het risico dat het product versneld veroudert/uithardt. Als je langere tijd niet in je werkbus komt, haal dan de kitkokers eruit en leg deze tijdelijk op een koelere plaats.

Vakantieperiodes tijdens de bouwvak zijn in de regel deze momenten. Op zonnige dagen kan de temperatuur in de bus immers hoog oplopen (soms wel naar de 50°C) met als gevolg dat je na de vakantie je kitkokers weg kunt gooien.

Bekijk het complete kit-assortiment »

TEMPERATUURINVLOED TIJDENS VERWERKING

Over het algemeen is de kit zelf bij hogere temperaturen dunner, wat invloed heeft op de benodigde druk tijdens verwerking. Een uitzondering hierop vormen de op siliconen gebaseerde producten, die vrijwel niet temperatuurgevoelig zijn.

INVLOED VAN EEN HOGERE TEMPERATUUR TIJDENS HET KITTEN

Hogere temperaturen tot +30˚C à +40˚C geven over het algemeen geen directe problemen tijdens het kitten. Wel moet je je realiseren dat gedurende warme perioden alle bouwmaterialen en constructies hun hoogste temperaturen bereiken en het sterkst zijn uitgezet. De voegen tussen deze materialen zijn dan op hun smalst, zodat de kitvoeg later alleen nog maar breder kan worden en de kit dus constant onder spanning komt te staan. Hierdoor wordt de kans op scheurtjes groter in koudere periodes (herfst en winter).

→ Wij adviseren dan ook om sterk werkende voegen niet tijdens zeer warme perioden af te dichten en vooral niet in de volle zon.

Ook met oplosmiddelhoudende kitten is het aan te bevelen niet in de volle zon te werken, omdat dit blaasvorming / luchtbellen tot gevolg kan hebben.