Als vaste afnemer bieden wij u de mogelijkheid een debiteurnummer aan te laten maken. Hiermee kunnen goederen en diensten op rekening worden gekocht tegen vastgelegde condities en met u overeen gekomen voorwaarden.

Na ontvangst en beoordeling van de gegevens op het door u ingevulde en ondertekende aanvraagformulier wordt het toegekende debiteurnummer en de kredietlimiet zo spoedig mogelijk schriftelijk aan u bevestigd. De eerste aankoop geschiedt tegen betaling vooraf, of contante betaling bij levering, tenzij anders met u overeengekomen.

Wij verzoeken u met het ingevulde aanvraagformulier een uittreksel van de Kamer van Koophandel mee te zenden.
Facturen worden digitaal verzonden naar het door u opgegeven e-mailadres, en de betalingsconditie is netto binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen en aan u bevestigd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze financiële administratie:

T: 0545-461211 / E: administratie@tekoppele.nl